14.03.2016

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN KURULUŞU VE KAHRAMANMARAŞ MÜFTÜLÜĞÜ

Din işleri, Osmanlı Devletinde Meşihat Makamlığınca Şeyhülislam eliyle yürütülürken bu müessese, 1920 yılında Ankara’da kurulan meclis hükümetinde “Şer’iye ve Evkaf Vekâleti” adıyla “Bakanlık” olarak yer almış ve 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dâhil ve Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuş olup, Maraş’a ilk Müftü olarak Hasan Rafet Seçkin Efendi atanmıştır. Sırayla İl Müftülerimiz 1924-1929 H. Rafet SEÇKİN, 1929-1964 H. Ali GÖRGEL, 1965-1965 Fikri TUNA, 1965-1971 Abdullah Edip GÜVENEN, 1971-1976 Süleyman ÖZER, 1976-1979 Kadir ÇETİN, 1979-1983 Fahri KAYADİBİ, 1984-1991 Ali Rıza KIRBOĞA, 1991-1994 Selahattin YILDIZ, 1993-1995 Mustafa SİNANOĞLU, 1995-2001 Mehmet BARIŞ, 2002-2005 Ahmet BULUT, 2006-2008 Dr. Ahmet AKIN, 2008-2011 Bekir GÜLCE, 2011-2016 Muhammet GEVHER, 2017- Celal SÜRGEÇ.

     Kahramanmaraş İl Müftülüğü; 1924 -1980 yılları arasında Taş Medrese’de. 1980 - 2001 yılları arasında Eski Müftülük binasında. 2002-2010 yılları arasında Valilik Binası 3. Katında hizmet vermiştir 01.01.2010 tarihinde yeni binasına taşınmıştır. HİZMET BİNASINA AİT BİLGİ Binanın Projesi 2000 yılında İl Müftüsü Mehmet BARIŞ zamanında mimar Mehmet KUŞÇUOĞLU, Ahmet ŞEKKELİ ve Sıtkı OKUMUŞ beyler tarafından çizilmiştir. Nisan 2004 yılında İl Müftüsü Ahmet BULUT zamanında temeli atılarak inşaata başlanılmış ve İl Müftüsü Dr. Ahmet AKIN zamanında kaba inşaat ve dış kaplama işlemi yapılmıştır. Bu tarihe kadar Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünden 950.000 TL olmak üzere toplam 1.102.000 TL. harcama yapılmıştır. Mart 2008 tarihinden itibaren İl Müftüsü olarak atanan Sayın Bekir GÜLCE hocamız zamanında, iç bölmeler, sıva ve tüm iç donanımlar tamamlanmış toplam 2.008.000 ( İki Milyon Sekiz Bin ) TL. harcama yapılarak açılışa hazır hale getirilmiştir. Binanın temelinden açılışına kadar yapılan harcamalar ise toplam 3.730.000 (Üç Milyon Yedi Yüz Bin ) TL dir.