06.04.2020

İl Müftümüz Celal Sürgeç'ten Berat Kandili Mesajı

Aziz Kardeşlerim!

Yarın (7 Nisan Salı günününü 8 Nisan Çarşamba gününe bağlayan gece), rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi Ramazan-ı Şerife adım adım yaklaştığımızın habercisi, kurtuluş, af ve arınma gecesi olan Berat gecesidir.

Bizleri böylesine mübarek bir geceye bir kez daha eriştiren Cenab-ı Hakk’a ne kadar hamd ü sena etsek azdır. Bu mübarek geceler, Özellikle insanoğlunun coronavirüs salgınına karşı büyük bir imtihandan geçtiği şu buhranlı günlerde, yaratılış gayesini unutan bizlere, özümüze dönme, kendimizi sorgulama ve gönül dünyamızı temizleme fırsatı sunar.

Biz bu geceler sayesinde zaman zaman ihmal ettiğimiz kulluğumuzun farkına varıyor, kendimize çeki düzen veriyor, Cenab-ı Hak’la olan ilişkilerimizi yeniden tanzim ediyoruz.

Bu gece, değişik adlarla da anılmaktadır:

Bu geceye, bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle 'Mübârek'; kulların günahlarının affolunması ve temize çıkmaları sebebiyle 'Beraat', kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle 'Rahmet', geceyi iyi değerlendiren kulların seçilerek salih kullar arasına alınması sebebiyle 'Berâe veya Sakk' adı da verilir.

Allah Teâlâ bu gece af kapılarını açar; bu gecede mü'minler affa uğrarlar ve günahlarından tevbe ettikleri takdirde temizlenirler. Her türlü çirkinliği ve kötülüğü hayatından çıkaran mümin için Berat Kandili, Allah'a dost olma, Hakkın ve hakikatin yanında yer alma ve hayra giden yolları arama ve aralama gecesidir.

Berat, ramazan ayının habercisi ve onun mübarek iklimine adım adım yaklaşmanın muştusudur.

Berat, ruha ağır gelen her türlü sıkıntıdan, mümini inciten her türlü hatadan, insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtulmak için eşsiz bir fırsatı yakalama gecesidir.

Bu geceyi idrak eden her mümin, kötülüğe olan mesafesini ölçmeli, kötülüğe giden yolları kapatmaya bir kere daha karar vermelidir. Bu öyle bir özgürlük gecesidir ki bizi bitmek bilmeyen heves ve arzulardan, benliğimizi esir alan hırs ve tutkulardan, kardeşliğimizi zedeleyen bencilliklerden uzaklaşmaya çağırır.

Bu geceyi hakkıyla yaşayan her mü'min, sadece kötülükten uzaklaşmakla kalmayıp iyiliğe yaklaşmak, iyiyi aramak, iyiyle olmaya doğru hayatına yön verir.

Bu gece bize Rabbimizin katında hangi şekilde anılmamıza karar verme gecesidir.

Bu gecenin en önemli yönü ise bağışlanmadır. Berat gecesi, Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesidir. Sevgili Peygamberimiz, bu gecede Allah'a bol bol ibadet edilmesini, gündüzünde ise oruç tutulmasını tavsiye etmiş ve o gece güneş batınca Allah Teala'nın dünyaya rahmetiyle tecelli ederek fecre kadar, 'Bağışlanmak dileyen yok mu, onu bağışlayayım. Rızık isteyen yok mu, ona rızık vereyim. Belaya duçar olan yok mu, ona afiyet vereyim' buyurduğunu bizlere müjdelemiştir."

Bizlere düşen bu Berat Kandil’inde silkelenmek ve yenilenmek için hep birlikte tevbe ederek Rabbimizin kapısına dayanmaktır.Kimi zaman samimiyeti, edebi ve erdemi unutan, riya ve gösterişi tercih eden halimize tevbe edelim. En yakınlarımızdan bile sevgi ve merhameti esirgediğimiz, eşimizi ve çocuklarımızı ihmal ettiğimiz, akrabalarımızı, yetimleri, kimsesizleri, unuttuğumuz günler için tevbe edelim. Rabbimizin bize emanet ettiği dünya evini harap ettiğimiz, huzur ve adaleti sağlayamadığımız, Kendimiz için istediğimizi din kardeşlerimizden kıskandığımız, için tevbe edelim.

Tevbekar kullarını seven ve tevbeleri kabul eden Rabbimize sığındığımız bu mukaddes gecede, tevbemiz beratımız olsun. Bireysel ve toplumsal anlamda bizleri berata götürecek tevbeler edelim. Sadece dilde kalan değil, gönüle inen, ruhta yankı bulan, öz eleştiri ve tefekkür ihtiva eden bir tevbe ile kavli ve fiili olarak istiğfar edelim.

Virüs salgını sebebiyle şu anda boynu bükük bir şekilde Misafirlerini bekleyen Müminlerin kiplesi Kâbe ve onun yer yüzündeki şubeleri camilerimize tekrar misafir olmamız ve ibadetlerimizi toplu helde yapmamız için dua ve niyaz da bulunalım.

Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin, yurt dışındaki millet varlığımızın, gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve bütün İslam aleminin Berat Kandil’ini tebrik eder, Yüce Mevlâmdan bu sıkıntılı süreçten kurtuluş ve çıkış ihsan eylemesini temenni ve niyaz ederim.
Celal SÜRGEÇ
Kahramanmaraş İl Müftüsü