09.04.2019

Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi Alım İlanı

T.C
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Müftülüğü

Sayı : 50435097-902.03/896                                                                                            09 Nisan 2019
Konu : İlan

 

İLAN

 

İlgi:    a) Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Öğrenci Yurt ve Pansiyonları      Yönergesinin 10. Maddesi,
         b) İnsan Kaynaklan Genel Müdürlüğünün 09.09.2016 tarih ve 94013213-900-E.44009 sayılı yazısı.
         c) Diyanet İşleri Başkanlığının 18.05.2017 tarihli ve 94013213-900-E.35458 sayılı yazısı.

 

İlimiz genelinde açılacak olan 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları için, ihtiyaç duyulan Camilerde, Kur’an Kurslarında ve müftülüklerin uygun gördüğü yerlerde, ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere; müracaat edilen İlçe bazında müracaat edenler arasından, -İlimiz Müftülüğünce yapılacak mülakat sınavı neticesinde, en yüksek puan alandan başlamak suretiyle, ilgili İlçe Müftülüğünce "Geçici Kur’an Kursu Öğreticisi” görevlendirilecektir.

A. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A Maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,
3- İMAM HATİP LİSESİ MEZUNU veya üstü dinî öğrenim düzeyine sahip olmak,
4- Kur’an Kursu öğreticiliği yapmaya engeli bulunmamak,
5- 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak.
6- (04-06) Yaş Gurubu Öğrencilere yönelik Din Eğitimi verecek öğreticiler için; Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan 04-06 yaş hizmet içi eğitim seminerine katılmış olmak veya 04-06 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili diploma yada 19.01.2017 tarihinden önce en az 296 saatlik sertifikaya sahip olmak.
7-İl Müftülüğümüz gerekli gördüğü taktirde 04-06 yaş gurubu Kur’an kurslarında görev almak isteyenlerle geçtiğimiz yıllarda bu görevi yürüten kadrolu Kur’an Kursu Öğreticilerini 04-06 yaş gurubu alan mülakatına alacaktır.

B.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 - Dilekçe,
2-T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3-En son öğrenim durumunu gösterir belge/diploma fotokopisi,
4-2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5-Varsa hafızlık belgesi fotokopisi
6-Varsa 4-6 yaş Kur’an kursu için çocuk gelişimi belgesi (Diploma, Sertifika)

C.BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DİĞER HUSUSLAR

1-Başvuru yapmak isteyenler en geç 08.04.2019 – 22.04.2019 tarihleri arasında mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte  görev almak istedikleri -yalnızca bir İlçe Müftülüğüne müracaat edeceklerdir. (Faks ve posta yolu ile müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
2-Belgeleri eksik olanların kayıt ve müracaatları kabul edilmeyecektir.
3-Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacaktır.
4-Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında  getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.
5-Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şarttır.
6-Sınav sonuçları başarı sırasına göre kahramanmaras.diyanet.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
7-Bu sınavda başarılı olanlar görevlendirilecektir. Puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.
8-Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
9- 2018 yılı KPSS (DHBT) sınavına girmiş olmak.
10- Bu sınav için yapılacak müracaatlar ve sınav sonucu oluşturulacak başarı listesi 2019 Yılı Yaz Kuran Kursu için geçerli olacaktır.
11- Müftülük bünyesinde 4-6 yaş gurubu Kur’an Kursu açılması durumunda görevlendirilecek olanlar için çocuk gelişimi ile ilgili belgesini müracaat esnasında Müftülüğe teslim etmelidir. 
12- Sınav giriş tarihleri 30.04.2019 tarihinde başlayacaktır.
13- Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak İlçe Müftülüklerine müracaat eden ( bay-bayan ) adaylar mülakat sınavına Elbistan İlçesinde, Diğer ilçelere müracaat eden adayların mülakat sınavları ise İl Merkezinde yapılacaktır.

 

                                                                                                             Celal SÜRGEÇ
                                                                                                                 İl Müftüsü