07.05.2019

Ortaokullar Arası “Ramazan ve İnfak” Temalı Resim Ve Kompozisyon Yarışması

Ortaokullar Arası Resim ve Kompozisyon Yarışması Son Başvuru Tarihi 24 Mayıs 2019 Müracaat İl ve İlçe Müftülüklerine Yapılacaktır.

1. Yarışma, kompozisyon ve resim alanlarında, “Ramazan ve İnfak” teması ile gerçekleştirilecektir.

2. Yarışmaya sadece örgün eğitim-öğretime devam eden ortaokul öğrencileri katılabileceklerdir. Bir öğrenci sadece bir alandan ve en fazla bir eser ile katılım sağlayabilecektir.

3. Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2019 olarak belirlenmiştir. Başvurular ilçe müftülüklerine bireysel olarak, eser teslimi ve başvuru aynı anda olacak şekilde gerçekleştirilecektir.

4. Yarışma aşamalı olarak ilçe ve il Müftülüklerince ilçe birincisi ve il çapında birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenlerin tespit edilmesiyle icra edilecektir.

5. İlçe müftülükleri 29 Mayıs 2019 tarihine kadar ilçe birincisini belirleyerek il müftülüklerine bildireceklerdir.

6. İl müftülükleri ise 12 Haziran 2019 tarihine kadar yarışmayı sonuçlandırıp dereceye girenleri internet siteleri üzerinden ilan edeceklerdir.  

7. Her iki kategori için tek bir değerlendirme komisyonu Müftülüklerce oluşturulacaktır.

8. Yarışma neticesinde ilçelerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere birinci olan öğrenciler ilçe müftülükleri, illerde resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere dereceye giren öğrenciler ise il müftülükleri tarafından ödüllendirilecektir.

Resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere ilçe birincisi olan öğrenciler, çeyrek altın ile ödüllendirileceklerdir.

Resim ve kompozisyon alanlarında ayrı ayrı olmak üzere il birincilerine verilecek ödül yarım altın, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılara verilecek ödül ise çeyrek altın olacaktır.

Müftülükler ayrıca imkânları nispetinde yarışmaya katılım sağlayan öğrencileri ödüllendirebileceklerdir.

9. Yarışmacılar, başvuru ve eser teslimi esnasında öğrenci (ortaokul) olduğunu belirten belgeyi ve TC. Kimlik Kartını yanlarında bulunduracaklardır.

Ayrıca her bir öğrenci, velisi tarafından imzalanmış “Velisi bulunduğum …………….. ‘nın Müftülüğünüzce düzenlenen kompozisyon/resim yarışmasına katılmasına adının ve eserinin Diyanet İşleri Başkanlığı’nca internet ve sosyal medyada yer almasına, eserinin basılarak yayınlanmasına muvafakat ederim” şeklindeki belgeyi Müftülüğe teslim etmek zorundadır.  Eserin teslim alındığına dair belge, yarışmacıya müftülüklerce verilecektir.

10. Yarışmaya katılan eserler iade edilmeyecek, Müftülüklerce bir sonraki yıl Ramazan ayına kadar muhafaza edilecektir.

11. Eserlerde siyasi mesajların bulunmaması, ahlak kurallarına uygun oluşu ve bir ticari markanın reklamını yapmaması vb. hususlar dikkate alınmalıdır.

 

12. Kompozisyon alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) “Ramazan ve infak” teması ile bağlantılı ve özgün olması, alıntılar için kaynak gösterilmesi beklenmektedir.

b) Eserin Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun olarak, tercihen elektronik ortamda, times new roman fontuyla, 12 punto ile yazılması istenecek, ancak el yazısı ile yazılmış eserler de yarışmaya kabul edilebilecektir.

c) Eserin yazılı olduğu sayfanın (birden çok sayfa söz konusu olduğunda her sayfanın) sol üstüne öğrencinin adının, soyadının, iletişim bilgilerinin ve öğrencisi olduğu ortaokulun adının yazılması şarttır.

d) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

e) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1

Konuyu kompozisyon ile ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Kullandığı dilin akıcılığı

20 Puan

4

Kompozisyonda özgünlük

20 Puan

5

Türkçe dilbilgisi kurallarına uygunluk

20 Puan

 

 

13. Resim alanında yarışmaya katılan eserler için;

a) Eserlerin başkasına ait, alıntı ve kopya olmaması, “Ramazan ve infak” teması ile bağlantılı olması beklenmektedir.

b) Yarışmacılara malzeme ve teknik serbestliği tanınmıştır. Her türlü resim ve boya malzemesi kullanılabilecektir. Ancak eserlerin sunulacağı resim kâğıtları 35 X 50 boyutlarında olmalıdır.

c) Yarışmacılar resim kâğıtlarının arkasına okunaklı bir şekilde, adı soyadı, iletişim bilgileri ve öğrencisi oldukları ortaokulun adını yazacaklardır.

d) Eserlerin zarar görmemesi için resimlerin katlanmadan iki büyük karton arasına yerleştirilerek teslim edilmesi gerekmektedir.

e) Katılımcılar eserlerinin özgün olduğunu, daha önce benzeri bir yarışmaya katılmamış olduğunu kabul etmiş sayılırlar.

f) Değerlendirme komisyonu aşağıdaki kriterlere göre puanlama yapacaktır:

1

Konuyu resimde ifade edebilme gücü

20 Puan

2

Duygu ve düşünceyi ifade edebilme gücü

20 Puan

3

Resimde kullandığı tekniğin uygunluğu

20 Puan

4

Resimde özgünlük

20 Puan

5

Resimde görsellik

20 Puan

 

DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ https://yarisma.diyanet.gov.tr/